Bölüm öğrencilerimizin dikkatine. ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş dersi 21 Eylül 2017 Perşembe günü saat 13:30'da Geomatik Mühendisliği Bölümü zemin kat 1 numaralı derslikte yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara