Bölümümüzün Mühendislik Fakültesi 16. Öğrenci Proje Sergisi "Disiplinlerası Proje" kategorisindeki başarısı

22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Mühendislik Fakültesi 16. Öğrenci Proje Sergisinde bu sene ilk defa değerlendirmeye alınan "Disiplinlerası Proje" kategorisinde Bölümümüz (GM) ile Elektronik-Elektronik Mühendisliği (EEM) arasında ortaklaşa gerçekleştirilen, "Kapalı Alanlar İçin Kablosuz Konumlandırma ve Takip Sisteminin Geliştirilmesi" adlı proje Fakülte Birinciliğine seçilmiştir. Proje ekibinde yer alan Şükran Tuğçe Kırmızıtaş (GM), Cem Geçgel (EEM), Sinem İnal (GM) ve Mehmet Kalmış (EEM) ile proje danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Metin Nohutcu (GM) ve Prof. Dr. Ali Ziya Alkar'ı (EEM) kutluyoruz. Bu değerli başarı Bölümümüzü onure etmiş olup, önümüzdeki senelerde daha da değerli çalışmalara imza atmamız için bizi cesaretlendirmiş ve motive etmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara