Staj

EK-1 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-2 İŞYERİNE BAŞVURU VE KABUL FORMU

EK-3 STAJA BAŞLAMA YAZISI: Staj yapılacak kurum eğer isterse, Geomatik Mühendisliği Bölümü tarafından öğrencimizin zorunlu staj olarak yapacağı döneme ilişkin 15 iş günlük “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta piriminin Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeneceğine dair resmi belge. Bu belge bölüm tarafından doldurulup, resmi kanallardan ilgili kuruma iletilir.

EK-4 STAJ DOSYASI

EK-5 STAJİYER ÖĞRENCİ BİLGİLERİ FORMU

EK-6 BEYAN VE TAAHHÜTNAME (SAĞLIK HİZMETİ ALAN)

EK-7 BEYAN VE TAAHHÜTNAME (SAĞLIK HİZMETİ ALMAYAN)

EK-8 ZORUNLU STAJ BELGESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara