Akademik Personel
JEODEZİ A.B.D FOTOGRAMETRİ A.B.D

 Çetin MEKİK
Bölüm Başkanı
Jeodezi A.B.D Başkanı
 
Prof. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E: cetinmekik[at]hacettepe.edu.tr

 Mustafa TÜRKER
Fotogrametri A.B.D Başkanı

Prof. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E: mturker[at]hacettepe.edu.tr
 Metin NOHUTCU
Doç. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E:   mnohutcu[at]hacettepe.edu.tr
 Cevdet Coşkun AYDIN
 Doç. Dr
 T: +90(312) 297 69 90
 E: ceaydin[at]hacettepe.edu.tr

 Kamil TEKE
Dr. Öğr. Üyesi
T: +90(312) 297 69 90
E: kteke[at]hacettepe.edu.tr
Kişisel sayfa

 Sultan KOCAMAN GÖKÇEOĞLU
Doç. Dr
T: +90(312) 297 69 90
   E: sultankocaman[at]hacettepe.edu.tr

Gonca OKAY AHİ
Dr. Öğr. Üyesi
T: +90(312) 297 69 90
E: goncaokayahi[at]hacettepe.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. 
 Telefon: +90(312) 297 69 90
 E-posta: ozgunok[at]hacettepe.edu.tr

 Murat DURMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
T: +90(312) 297 69 90
E:muratdurmaz[at]hacettepe.edu.tr

 Saygın ABDİKAN
Doç. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E:sayginabdikan[at]hacettepe.edu.tr
 Ali Osman DEMİRER
Öğretim Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: demirer[at]hacettepe.edu.tr
Kişisel sayfa
 Berk ANBAROĞLU
 Dr. Öğr. Üyesi
 T: +90(312) 297 69 90
 E: banbar[at]hacettepe.edu.tr

 Engin TUNALI
Araştırma Görevlisi, Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E: etunali[at]hacettepe.edu.tr

 Yüksel BOZ
 Araştırma Görevlisi
 T: +90(312) 297 69 90
 E: yboz[at]hacettepe.edu.tr

 Berkay BAHADUR
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: berkaybahadur[at]hacettepe.edu.tr

 Azer İLGAR
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: ilgar[at]hacettepe.edu.tr
   Gizem KARAKAŞ
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: gizem.karakas[at]hacettepe.edu.tr
   Beste TAVUS
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: beste.tavus[at]hacettepe.edu.tr
 
 Recep CAN
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: recepcan[at]hacettepe.edu.tr

 

 

Bölümümüze Katkı Veren Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Halil AKDENİZ (Yarı-zamanlı)  
Dr. Nurgül GÜLTEKİN (Yarı-zamanlı)  
   
 

Bölümümüze Katkı Vermiş Öğretim Üyeleri

 Prof. Dr.
 T: +90(0312) 780 77 58
 E: tyurur[at]hacettepe.edu.tr
 
Prof. Dr. A. Erhan TERCAN  
Selman ÇOBANOĞLU (Yarı-zamanlı)  

 

Emekli Öğretim Üyeleri

 Hayrettin GÜRBÜZ

(Bölüm Kurucusu)        

 Prof. Dr. 

   

 

 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara