Akademik Personel
JEODEZİ A.B.D FOTOGRAMETRİ A.B.D
Aydın ÜSTÜN
Jeodezi A.B.D. Başkanı
Prof. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E: aydinustun[at]hacettepe.edu.tr
Bölüm Başkanı
Fotogrametri A.B.D. Başkanı

Prof. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E: mturker[at]hacettepe.edu.tr
Metin NOHUTCU
Doç. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E:   mnohutcu[at]hacettepe.edu.tr
 Cevdet Coşkun AYDIN
 Doç. Dr
 T: +90(312) 297 69 90
 E: ceaydin[at]hacettepe.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
T: +90(312) 297 69 90
E: kteke[at]hacettepe.edu.tr
Kişisel sayfa
 Sultan KOCAMAN GÖKÇEOĞLU
Doç. Dr
T: +90(312) 297 69 90
   E: sultankocaman[at]hacettepe.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
T: +90(312) 297 69 90
E: goncaokayahi[at]hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. 
 T: +90(312) 297 69 90
 E: ozgunok[at]hacettepe.edu.tr

 Murat DURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi
T: +90(312) 297 69 90
E:muratdurmaz[at]hacettepe.edu.tr

 Saygın ABDİKAN
Doç. Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E:sayginabdikan[at]hacettepe.edu.tr

 Ali Osman DEMİRER
Öğretim Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: demirer[at]hacettepe.edu.tr
Kişisel sayfa

 Berk ANBAROĞLU
 Dr. Öğr. Üyesi
 T: +90(312) 297 69 90
 E: banbar[at]hacettepe.edu.tr

 Engin TUNALI
Araştırma Görevlisi, Dr.
T: +90(312) 297 69 90
E: etunali[at]hacettepe.edu.tr

 Yüksel BOZ
 Araştırma Görevlisi
 T: +90(312) 297 69 90
 E: yboz[at]hacettepe.edu.tr

 Berkay BAHADUR
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: berkaybahadur[at]hacettepe.edu.tr

 Azer İLGAR
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: ilgar[at]hacettepe.edu.tr

 Müfide ER ELVANLI
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: mufideelvanli@hacettepe.edu.tr

 Gizem KARAKAŞ
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: gizem.karakas[at]hacettepe.edu.tr
   Beste TAVUS
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: beste.tavus[at]hacettepe.edu.tr
 
 Recep CAN
Araştırma Görevlisi
T: +90(312) 297 69 90
E: recepcan[at]hacettepe.edu.tr
 
Bölümümüze Katkı Veren Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Halil AKDENİZ (Yarı-zamanlı)  
Doç. Dr. Arıl CANSEL (Yarı-zamanlı)  
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül GÜLTEKİN (Yarı-zamanlı)  
 
Ziyaretçi Araştırmacılar
Doç. Dr. Nazan YILMAZ  
Arş. Gör. Dr. Tuğba MEMİŞOĞLU BAYKAL  
 
Bölümümüze Katkı Vermiş Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Çetin MEKİK  
Prof. Dr. A. Erhan TERCAN  
Prof. Dr. M. Tekin YÜRÜR  
Doç. Dr. Ali KILIÇOĞLU  
Selman ÇOBANOĞLU (Yarı-zamanlı)  
 
Emekli Öğretim Üyeleri

 Hayrettin GÜRBÜZ

 (Bölüm Kurucusu)        

 Prof. Dr. 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara