Yönetim ve Koordinatörlükler

Bölüm Yönetimi

Prof. Dr. M. Tekin YÜRÜR (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ali Özgün OK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

Bilişim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Berk ANBAROĞLU (Koordinatör)

Arş. Gör. Berkay BAHADUR (Koordinatör Yrd.)

Arş. Gör. Mehmet Fikret ÖCAL (Koordinatör Yrd.)

Arş. Gör. Beste TAVUS (Koordinatör Yrd.)

 

Bilgisayar Laboratuvarı Sorumlularu

Arş. Gör. Mehmet Fikret ÖCAL (Koordinatör Yrd.)

Arş. Gör. Beste TAVUS (Koordinatör Yrd.)

 

Staj Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Cevdet Çoşkun AYDIN (Koordinatör)

Arş. Gör. Gizem KARAKAŞ (Koordinatör Yrd.)

 

Tanıtım Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Engin TUNALI (Koordinatör)

Arş. Gör. Gizem KARAKAŞ (Koordinatör Yrd.)

 

Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlükleri

Doç. Dr. Sultan KOCAMAN GÖKÇEOĞLU (Koordinatör)

Arş. Gör. Yüksel BOZ (Koordinatör Yrd.)

 

Eğitim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Kamil TEKE (Koordinatör)

Arş. Gör. Dr. Engin TUNALI (Koordinatör Yrd.)

 

Ders Programları Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Ali Osman DEMİRER  (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Metin NOHUTCU  (Koordinatör Yrd.)

 

Akreditasyon Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Gonca OKAY AHİ  (Koordinatör)

 

Yapı Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Metin NOHUTCU (Koordinatör)

Öğr. Gör. Ali Osman DEMİRER  (Koordinatör Yrd.)

Tekniker Kemalettin ÖZTAŞ (Koordinatör Yrd.)

 

Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlükleri

Doç. Dr. Cevdet Çoşkun AYDIN (Koordinatör)

 

Bitirme Projeleri Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Murat DURMAZ (Koordinatör)

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara