Yönetim ve Koordinatörlükler

Bölüm Yönetimi

Prof. Dr. M. Tekin YÜRÜR (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Metin NOHUTCU (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Berk ANBAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

Bilişim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Berk ANBAROĞLU (Koordinatör)

Arş. Gör. Fikret ÖCAL (Koordinatör Yrd.)

Arş. Gör. Beste TAVUS (Koordinatör Yrd.)

 

Staj Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Cevdet Çoşkun AYDIN (Koordinatör)

Arş. Gör. Azer İLGAR (Koordinatör Yrd.)

 

Tanıtım Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Engin TUNALI (Koordinatör)

Arş. Gör. Gizem KARAKAŞ (Koordinatör Yrd.)

 

Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Sultan KOCAMAN  (Koordinatör)

Arş. Gör. Yüksel BOZ (Koordinatör Yrd.)

 

Eğitim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Gonca OKAY AHİ (Koordinatör)

 

Ders Programları Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Ali Osman DEMİRER  (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Metin NOHUTCU  (Koordinatör Yrd.)

 

Yapı Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Metin NOHUTCU (Koordinatör)

Öğr. Gör. Ali Osman DEMİRER  (Koordinatör Yrd.)

Tekniker Kemalettin ÖZTAŞ (Koordinatör Yrd.)


 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara