Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği, Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliğinin uzay ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ışığında güncellenmiş halidir. "Geomatik" sözcüğü; Geo (Yeryüzü) ve Enformatik kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Geomatik, Yer'i ve Uzay'ı oluşturan nesnelere ait konumsal ve fiziksel parametrelerin ileri mühendislik yöntemleri ile ölçülmesi, veri tabanlarında depolanması, analizi ve sonuç ürünlerin sunumu ile ilgilenen bilim dalıdır. Geomatik uydu-bazlı radyo dalgalarından, mikron seviyesindeki lazer ve optik ölçmelere kadar değişen çeşitli ölçüm teknikleri kullanır.

Dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında bulunan geomatik teknolojisinin içerdiği konular arasında

 • Jeodezi,
 • Ölçme Tekniği,

 • Fotogrametri,

 • Uzaktan Algılama,

 • Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri,

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri,

 • Kartografya,

 • Kamu Ölçmeleri

ve bu disiplinlere ait çok geniş uygulama alanları yer alır. 

Kariyer Olanakları

Geniş faaliyet alanına sahip olması sebebiyle Geomatik Mühendisleri gerek özel, gerekse kamu sektöründe birçok farklı kurumda görev alabilmektedir. 2018 yılı verilerine göre ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na (HKMO) kayıtlı yaklaşık 15.000 Harita, Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik Mühendisi bulunmaktadır. Ancak ülkemizde ihtiyacın bu sayının oldukça üzerinde olduğu belirtilmektedir. Özellikle son dönemde artan kentsel dönüşüm uygulamaları ile baraj, karayolu, demiryolu vb. altyapı projeleri bölüm mezunlarına olan ilgiyi artırmıştır. Bunun yanı sıra, uzay ve bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme gelişmiş ülkelerde Geomatik Mühendislerinin çalışma kapsamını klasik “harita mühendisi” algısının çok ötesine taşımıştır. A.B.D. çalışma Bakanlığı geomatik teknolojisini, biyoteknoloji ve nanoteknoloji ile birlikte en hızlı gelişen üç alandan birisi olarak göstermektedir (Gewin V., 2004, Mapping Opportunities, Nature). Yakın gelecekte ülkemizde de söz konusu gelişmelerin yansımalarının olması kaçınılmazdır. Bu sebeple özellikle ülkemizdeki eğitim kurumlarının bu gelişmeleri yakından takip ederek programlarını güncellemeleri ve mezunlarına ilgili vizyonu kazandırmaları önem arz etmektedir.

Özel sektörde Geomatik Mühendisleri başta harita mühendislik büroları olmak üzere, inşaat şirketleri, coğrafi bilgi teknolojilerini kullanan firmalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, emlak sektörü, madencilik sektörü, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile geomatik çıktılarını kullanan farklı alanlardaki çeşitli firmalarda istihdam edilmektedir.

Kamuda ise 2014 yılından bu yana 320’den fazla Geomatik Mühendisi alımı gerçekleşmiş olup mezunların istihdam edildiği kamu kurumlarından bazıları şunlardır:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Belediyeler

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 • İller Bankası Genel Müdürlüğü

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • İl Özel İdareleri

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı                                                                            

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara